En edruelig trusselvurdering

PST la idag frem sin trusselvurdering for 2013 – ved første øyekast virker den konkret, relativt edruelig og overens med den virkelighetsoppfatningen som den vi som jobber mot disse miljøene sitter igjen med.

Det er fremdeles et stort fokus på islamistiske grupper og med spesielt fokus på de som reiser utenlands for å delta i borgerkriger og/eller for å motta terrortrening. Jeg opplever også dette som en stor trussel, men syntes det er viktig å dele fenomenet inn i tre grupper:

– De som har en tilknytning til landet og ønsker å forsvare familie, venner og borgere fra urettferdighet.
– De som mener at de som muslimer har en tilknytning til samtlige muslimske land og som kjemper av samme grunn som over.
– De som reiser til en konflikt for å bygge relasjoner og bånd til kjente terrornettverk og som mottar trening og ordre fra disse.

Alle tre gruppene er potensielt farlige og kan komme tilbake til Norge både med terrortrening og diverse psykiske og mentale lidelser i bagasjen som av den grunn gjør dem til tikkende bomber i likhet med en helt vanlig soldat som har vært i krig i Afghanistan eller andre steder. Dette er helt klart en vedvarende utfordring så fremt det fortsetter å være en såpass ustabil situasjon i diverse muslimske land – hvilket virker ganske naturlig at det skal være i tiden fremover.

Organiserer seg

Det er også viktig og riktig av PST å sette fingeren på at det er en økende organisering av potensielt farlige islamister som opererer åpent i samfunnet. Profetens Ummah er en gruppe som beviselig har ytret et ønske om politisk vold, som har kommte med trusler mot nasjonen og som bidrar til en økende polarisering og et økende konfliktnivå mellom majoritetbefolkning og minoritetbefolkning.

Det blir helt klart et økende behov for våre muslimske organisasjoner, moskeer og enkeltindivider som sitter med informasjon om disse miljøene at det samarbeides åpent både politisk, i samfunnsdebatten og med myndighetsorganer slikt som PST, politi og departement. Dette gjør det også idag, men det er et hemmelighetskremmeri et et tabu som ikke er hensiktsmessig for å bekjempe den økende kløften mellom majoritet og minoritet.

Generelt sett så trenger vi muslimer å i større grad fordre åpenhet i debatten, delta i det offentlige ordskiftet og ta tilbake religionen vår som har blitt tråkket sønder og sammen ned i søla av ekstremister og populistisk politikk og ideologi fra ytterste høyreside.

Det er flere muslimske organisasjoner og enkeltindivider som nå jobber med tanken om å opprette en felles organisasjon som i større grad skal samle gode krefter som har noe å tilføye den offentlige debatten og der vi i fellesskap kan utvikle strategier for både det interne ordskiftet, men også det som kommer frem utad.

Høyreekstremisme

Jeg syntes også at PST bar preg av å i mye større grad ta denne ideologiske trusselen mot samfunnet og demokratiet vårt på alvor. Det er riktig som PST sier at denne gruppen sliter mye med indre stridighet og har vist seg uten evne til å mobilisere de største folkemassene ved sine offentlige arrangementer.

Det er også viktig som PST sier at denne gruppen kan være potent og farlig mot både politikere, mot enkeltindivider og mot religiøse minoriteter som aller tydeligst kommer frem i deres hat og forakt.

Jeg er en av mange som opplever å motta grov sjikane, hets og konkrete drapstrusler fra disse ideologiske gruppene og det er noe som det er viktig å ta på alvor.

PST la også et korrekt fokus på at det i større grad vekkes avsky mot angrepet til Anders Behring Breivik mot Utøya enn det gjøres mot hans angrep mot regjeringskvartalet. Det er et relativt vanlig synspunkt blant de høyreekstreme at regjeringen og spesielt Arbeiderpartiet er landssvikere og har sviktet vår nasjon med deres snillisme mot innvandrere og især muslimer.

Dette er en gruppe som beviselig har mye voldspotensiale og som har mennesker som ytrer tildels detaljerte, konkrete og tydelige trusler mot både enkeltpersoner, religiøse minoriteter og mot myndighetene som helhet.

Balanse

Som de forrige trusselvurderingene fra PST så savner jeg en viss balanse og at både sjefen for PST og de andre som er med på fremleggelsen tar høyde for at denne rapporten skal vurderes subjektivt av hver enkelt.

For å bruke meg selv som eksempel så blir det litt vondt å se at det høyreekstreme miljøet blir viet såpass lite oppmerksomhet sammenliknet med det ekstreme islamister får av oppmerksomhet – for den jevne muslim så er den konstante trusselen og den konstante sjikanen fra ytterste høyre og kristenfundamentalister noe som preger hverdagen vår i mindre eller større grad.

Dessuten så oppleves det både uriktig og urettferdig når vi av historien vet at samtlige angrep og ideologiske henrettelser har vært fra ytterste høyrefløy – at dette ikke i større grad blir fremhevet og tatt høyde for i rapporten. Det oppleves av veldig mange som urettferdig og bidrar til at man bare avfeier hele rapporten og nekter å forholde seg til den.

Det er bare to år siden året der Anders Behring Breivik slo til – allikevel oppfatter vi at det på mange måter blir dysset ned til fordel for ekstreme islamister som mye mulig står bak den største trusselen i fremtiden.

Poenget mitt er at denne trusselvurderingen antagelig på alle mulige måter er faglig vanntett, faglig korrekt og utifra etteretningen så setter den fingeren der det trykker som mest – Problemet er bare hvordan dette blir opptattet av oss som ikke trenger å ta høyde for verken det faglige eller det korrekte.

Når vi da sitter igjen med følelsen at utfordringene som vi møter på i veldig stor grad hver dag ikke blir tatt på alvor – samtidig som det som alltid er slik at det er muslimene som er problemet så oppfordrer ikke dette til at vi muslimer skal engasjere oss sterkere. Derfor syntes jeg at PST med fordel kunne vært mer tydelige og folkelige i pressekonferansen rundt trusselvurderingen og heller latt den fagelige tyngden ligge i den tyngre versjonen av rapporten som ligger i sin helhet på nettet.

Denne fremleggelsen var mer balansert, nyansert og traff nok mange flere på en positiv måte enn tidligere – men responsen fra folket og fra mine muslimske venner er allikevel at konkrete historiske hendelser med 22. juli, 2011 friskt i minne ikke blir viet nok oppmerksomhet sammenliknet til den globale trusselsituasjonen med aktive islamistiske terrornettverk.

Her er noen skjermkutt fra hva høyreekstreme lirer av seg på nettet både av konkrete trusler, oppfordring til vold og grov sjikane.

Det er bare én uke siden det ble en massiv politiaksjon rettet mot en NDL-er som hadde fremsatt en trussel mot Stortinget over telefon i en buss. Det er mange av dem på nettet som fremsetter liknende trusler og kommer med liknende holdninger. Personlig syntes jeg at de i mye mindre grad blir tatt på alvor enn hva islamister som kommer med samme uttalelser blir.

Dere kunne jo tenkt dere oppmerksomheten om noe av det som kommer frem i albumet under hadde vært ytret av f.eks Arfan Bhatti, Mohyeldeen Mohammad eller Ubaydullah Hussain. Det hadde vært frontside news. Disse får ikke engang en notis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *